WERKING & INFO

U kan onze foodtruck huren vanaf 25 personen.
We zijn 90 minuten ter uwe beschikking
Indien 60+ personen: 30 minuten extra (meerprijs: €30.00).
Indien 100+ personen: 60 minuten extra (meerprijs: € 30.00).
Offerte kan aangevraagd worden op het geschatte aantal personen.
Een offerte is niet bindend (niet voor organisator noch voor de uitbater (Burgerlijk On Tour)).
Een bestelbon is pas bindend als:
Deze getekend is door zowel de organisator als de uitbater (Burgerlijk On Tour).
Het voorschot correct is voldaan op rekening van de uitbater (Burgerlijk On Tour), dit ten laatste 24 uur na tekenen van de bestelbon.
De uitbater (Burgerlijk On Tour) houdt zich het recht toe om de bestelbon te ontbinden bij het niet voldoen van bovenstaande punten.
Ten laatste 7 dagen voor aanvang moet de organisator doorgeven aan de uitbater (Burgerlijk On Tour) hoeveel personen exact aanwezig zullen zijn op het evenement.
Indien dit niet gebeurd komen we ter plaatste voor het geschatte aantal personen doorgegeven op de bestelbon.
Hierop worden de voorbereiding gebaseerd.
7 dagen voor de geplande aanvang stuurt de uitbater (Burgerlijk on Tour) een 2e voorschot factuur op naar de organisator.
Deze dient voldaan te worden op rekening van de uitbater (Burgerlijk On Tour) voor aanvang van het evenement.
Indien deze 2e voorschotfactuur niet (of niet op tijd) betaald wordt behoudt de uitbater (Burgerlijk on Tour) zich het recht de bestelbon te ontbinden met een schadevergoeding voor het bedrag van de 1e voorschotfactuur.
Na het evenement ontvangt de organisator een eind-factuur (indien van toepassing). Deze factuur dient voldaan te worden op basis van de geldende voorwaarden op die eind-factuur.

Ter plaatse hebben wij nodig:
Vlakke ruimte nodig voor foodtruck en bestelwagen.
2 apart afgezekerde stopcontacten (16a, binnen de 15meter).


Formule
Formule 1: per geconusmeerd.
Organisator betaald per geconsumeerde burger / Portie american potatoes.
Desserts op bestelbon vermeld worden niet terug meegenomen en worden integraal betaald.
Burgers €8 per stuk, American Potatoes €4 per stuk, Desserts €4 per stuk


Formule 2: menu 1
Organisator betaald per persoon €15
Dit op basis van het aantal doorgegeven 7 dagen voor aanvang van het evenement.
Overblijvende burgers worden terug meegenomen door de uitbater (Burgerlijk On Tour).
Desserts op bestelbon vermeld worden niet terug meegenomen en worden integraal betaald.

Formule 3: All you can eat.
Organisator betaald per persoon €20.
Dit op basis van het aantal doorgegeven 7 dagen voor aanvang van het evenement.
Overblijvende burgers worden terug meegenomen door de uitbater (Burgerlijk On Tour).
Desserts op bestelbon vermeld worden niet terug meegenomen en worden integraal betaald.