WERKING & INFO

U kan onze foodtruck huren vanaf 25 personen.
We zijn 90 minuten ter uwe beschikking
Indien 60+ personen: 30 minuten extra (meerprijs: €30.00).
Indien 100+ personen: 60 minuten extra (meerprijs: € 30.00).
Offerte kan aangevraagd worden op het geschatte aantal personen.
Een offerte is niet bindend (niet voor organisator noch voor de uitbater (Burgerlijk On Tour)).
Een bestelbon is pas bindend als:
Deze getekend is door zowel de organisator als de uitbater (Burgerlijk On Tour).
Het voorschot correct is voldaan op rekening van de uitbater (Burgerlijk On Tour), dit ten laatste 24 uur na tekenen van de bestelbon.
De uitbater (Burgerlijk On Tour) houdt zich het recht toe om de bestelbon te ontbinden bij het niet voldoen van bovenstaande punten.
Ten laatste 7 dagen voor aanvang moet de organisator doorgeven aan de uitbater (Burgerlijk On Tour) hoeveel personen exact aanwezig zullen zijn op het evenement.
Indien dit niet gebeurd komen we ter plaatste voor het geschatte aantal personen doorgegeven op de bestelbon.
Hierop worden de voorbereiding gebaseerd.
Als het event geannuleerd wordt binnen de 7 dagen voor aanvang van het event heeft de uitbater (burgerlijk on tour) het recht om een schadevergoeding te rekenen, schadevergoeding bedraagt het bedrag van het voorshot.
Na het evenement ontvangt de organisator een eind-factuur (indien van toepassing). Deze factuur dient voldaan te worden op basis van de geldende voorwaarden op die eind-factuur.

Ter plaatse hebben wij nodig:
Vlakke ruimte nodig voor foodtruck en bestelwagen.
2 apart afgezekerde stopcontacten (16a, binnen de 15meter).


Formule
Formule 1: per geconusmeerd.
Organisator betaald per geconsumeerde burger.
Desserts op bestelbon vermeld worden niet terug meegenomen en worden integraal betaald.
Burgers €8 per stuk, Desserts €4 per stuk

De gasten worden hier gevraagd om tot de foodtruck te komen en hun favoriete burger te kiezen. 

-----------------------------------

Formule 2: mini burger festival. 

Organisator betaald per geconsumeerd.
Desserts op bestelbon vermeld worden niet terug meegenomen en worden integraal betaald.
Mini Burger per stuk €5, Desserts €4 per stuk. 

wij maken bij deze Formule gewoon de burgers klaar en leggen deze op Plateaus, De organisator zorgt voor 1 a 2 personen die met de Burgers tot aan de gasten gaan, hier komen de gasten niet tot aan de foodtruck.